Welkom op De Trouwe Honden | Inloggen | Registreren Online | Gebruikers: 0 | Gasten: 17
Registreren

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
Wachtwoord bevestigen:
Emailadres:

Gebruikersregels:

De hierna volgende gebruikersregels gelden voor iedereen die op welke manier ook een bijdrage levert aan de site van De Trouwe Honden. Zij gelden dus voor medewerkers én bezoekers!

1. Geen geweld
Op de website en in de papieren DTH wordt geweld niet verheerlijkt, aangemoedigd of goedgekeurd. Het wordt echter ook niet doodgezwegen.

2. Respect
Het uitgangspunt is altijd een respectvolle benadering van eenieder. Dat betekent helemaal niet dat we alleen maar positief zijn, maar wij doen niet aan dom inhoudloos gescheld of nutteloze beledigingen.

3. Geen spam, reclame of andere rotzooi
Het is niet toegestaan de website te vervuilen met spam, reclame of andere rotzooi.

De bovenstaande regels zijn eigenlijk uitwerkingen van de allerbelangrijkste gebruikersregel: doe normaal! Wij behouden ons daarom het recht voor ook reacties die strikt genomen niet in strijd zijn met één van de drie concreet benoemde regels, maar wel afwijken van deze kernregel te verwijderen. Als een gebruiker aanhoudend niet normaal blijft doen, kunnen we hem bannen. Een reactie of gebruiker zal echter nooit slechts vanwege de inhoud van de door hem gegeven mening worden verwijderd of geband. We plegen, met andere woorden, geen censuur.
Top  |  Home  |  Contact  |  Copyright  |  NEC Nijmegen