Welkom op De Trouwe Honden | Inloggen | Registreren Online | Gebruikers: 0 | Gasten: 17
Gebruikersregels

De hierna volgende gebruikersregels gelden voor iedereen die op welke manier ook een bijdrage levert aan de site van De Trouwe Honden. Zij gelden dus voor medewerkers én bezoekers!

1. Geen geweld

Geweld wordt door ons niet verheerlijkt, aangemoedigd of goedgekeurd. Het wordt echter ook niet doodgezwegen.

2. Respect

Het uitgangspunt is altijd een respectvolle benadering van eenieder. Dat betekent helemaal niet dat we alleen maar positief zijn, maar wij doen niet aan dom inhoudloos gescheld of nutteloze beledigingen.

3. Geen spam, reclame of andere rotzooi

Het is niet toegestaan de website te vervuilen met spam, reclame of andere rotzooi. Verder verwachten we dat de reacties bij berichten waarvoor die mogelijkheid is opengezet on-topic zijn en in enigszins fatsoenlijk Nederlands geschreven. Vanzelfsprekend verwachten we niet dat al onze bezoekers de almachtige Vlamingen bij het Groot Dictee der Nederlandse Taal met nul fouten wegvagen. Maar een beetje normaal hoofdlettergebruik (op twee manieren: een zin begint met een hoofdletter, maar bevat verder vooral kleine letters!) en fatsoenlijke interpunctie stellen we wel op prijs.

4. Verwijdering reacties, waarschuwing en ban

We behouden ons dan ook het recht voor reacties te verwijderen. Bij discussies die heel duidelijk worden gestuurd richting een bepaald punt (zoals over een bepaalde stelling) zal dat bij off-topic reacties eerder gebeuren. Gebruikers die het heel bont maken zullen een waarschuwing krijgen, maar eventueel – als het niet verbetert – kunnen zij ook een ban krijgen. We doen dat uiteraard niet graag, maar de alternatieven, geen reactiemogelijkheid of een oeverloze stroom van scheldpartijen en onzinreacties, zijn voor ons nog minder aanlokkelijk.

De bovenstaande regels zijn eigenlijk uitwerkingen van de allerbelangrijkste gebruikersregel: doe normaal! Wij behouden ons daarom het recht voor ook reacties die strikt genomen niet in strijd zijn met één van de hiervoor concreet benoemde regels, maar wel afwijken van deze kernregel te verwijderen. Als een gebruiker aanhoudend niet normaal blijft doen, kunnen we hem dus uiteindelijk bannen. Een reactie of gebruiker zal echter nooit slechts vanwege de inhoud van de gegeven mening worden verwijderd of geband, off-topic reacties daargelaten. We plegen, met andere woorden, geen censuur.


Top  |  Home  |  Contact  |  Copyright  |  NEC Nijmegen